U bevindt zich hier:

Certificaten

Terminologie

Natureworks LLC

FSC principes

Zoeken naar:

Inkopen:

Verlanglijstje tonen

Winkelmandje tonen

Naar de kassa

Uw account

Algemeen:

Startpagina

Contact

Algemene voorwaarden

Lever & verzend voorwaarden

In uw winkelmandje: 0 Artikel, 0,00 EUR

De tien FSC principes van goed bosbeheer

1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.

2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.

3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.

4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.

5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.

6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.

7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.

8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden
regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.

9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg
uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.

10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd.
Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen,
waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en
herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.

Meer weten?

Ga dan naar: http://www.fsc.nl